Dzesēšanas skrūves

4 dzesēšanas skrūves
Garums 6 metri x platums 1,4 m
Ir arī 2 papildu pārnesumi
Var izmantot pelnu, lietuves smilšu vai tamlīdzīgu dzesēšanai.