Roku šķirošanas stacija

Apmēram 12–14 metru garš šķirošanas iekārta / savākšanas stacija ar rokām.
Pilnīga sistēma ar padevēja kabatu ar izvadi, šķirošanas galdu 6 cilvēkiem un redzamību.